Anstehende Termine

April 2020

 1. Freitag, 24. April 2020 - Sonntag, 26. April 2020

  Zan.Buljan

Mai 2020

 1. Freitag, 1. Mai 2020 - Sonntag, 3. Mai 2020

  Hubert.Lang

 2. Samstag, 2. Mai 2020, 09:00 - Sonntag, 3. Mai 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 3. Samstag, 16. Mai 2020, 09:00 - Sonntag, 17. Mai 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 4. Freitag, 22. Mai 2020, 08:00 - Sonntag, 24. Mai 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 5. Samstag, 23. Mai 2020, 09:00 - Sonntag, 24. Mai 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 6. Sonntag, 31. Mai 2020, 10:00 - 18:00

  Zan.Buljan

Juni 2020

 1. Samstag, 6. Juni 2020, 09:00 - Sonntag, 7. Juni 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 2. Freitag, 12. Juni 2020, 08:00 - Sonntag, 14. Juni 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 3. Freitag, 26. Juni 2020, 08:00 - Sonntag, 28. Juni 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 4. Sonntag, 28. Juni 2020

  Zan.Buljan

Juli 2020

 1. Freitag, 24. Juli 2020, 08:00 - Sonntag, 26. Juli 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 2. Dienstag, 28. Juli 2020, 08:00 - Samstag, 1. August 2020, 17:00

  Hubert.Lang

August 2020

 1. Donnerstag, 6. August 2020, 08:00 - Sonntag, 9. August 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 2. Sonntag, 23. August 2020, 10:00 - 18:00

  Zan.Buljan

 3. Samstag, 29. August 2020, 09:00 - Sonntag, 30. August 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 4. Sonntag, 30. August 2020, 08:00 - Samstag, 5. September 2020, 17:00

  Hubert.Lang

September 2020

 1. Freitag, 11. September 2020, 08:00 - Sonntag, 13. September 2020, 17:00

  Hubert.Lang

 2. Samstag, 12. September 2020, 09:00 - Sonntag, 13. September 2020, 17:00

  Hubert.Lang